Lindsay bị nghi trộm da quy ở khach sạn

Lohan bị cảnh sat thẩm vấn do khach sạn co thue hom Chủ nhật bị mất trộm một dồ trang sức dắt tiền.

Co nang da uống rất nhiều nước dể giữ binh tinh trước khi bị tra hỏi về dồ trang sức bị danh cắp. Mọi người dều lo ngại Lindsay Lohan co nguy cơ bị bắt giữ lần nữa vi tội trộm trang sức da quy.Lindsay bị nghi trộm da quy ở khach sạnLindsay bị nghi trộm da quy ở khach sạnNữ diễn vien 26 tuổi da bị cảnh sat thẩm vấn khi khach sạn co thue vao cuối tuần qua da bao cảnh sat la họ bị mất trộm. Ngoi sao Mean Girls da qua dem ở tại khach sạn Hollywood Hills sau khi tham gia một bữa tiệc nhỏ vao dem Chủ nhật.Theo TMZ, chủ sở hữu khach sạn gọi cảnh sat vao sang hom sau vi họ phat hiện dồ trang sức dắt tiền da bị mất tich. Cảnh sat dến hiện trường va triệu tập nữ diễn vien cung cac khach hang khac da nghỉ ở khach sạn hom do dể thẩm tra.Va người ham mộ thở phao nhẹ nhom khi nghe tin Lindsay khai bao cac can bộ thực thi phap luật la co khong lien quan tới những vien da quy bị mất tich.Lindsay bị nghi trộm da quy ở khach sạnLindsay bị nghi trộm da quy ở khach sạnLindsay bị thẩm tra vi dồ trang sức quy của khach sạn bị mất vao hom Chủ nhật vừa quaHọ cung cho rằng ngoi sao The Canyons rất hợp tac với cảnh sat va khong phải la nhan vật dang nghi trong vụ nay. Day khong phải la lần dầu tien Lindsay co lien quan dến hanh vi trộm cắp dồ trang sức. Nữ diễn vien nổi tiếng bị buộc tội an cắp một chiếc vong cổ từ một cửa hang dồ trang sức ở Venice vao thang 2 nam ngoai.Nữ diễn vien cuối cung da kết thuc quản chế giam sat hồi thang 3 nam nay sau khi hoan thanh tất cả cac dịch vụ cộng dồng của minh. Lindsay hiện dang cố gắng dể quay trở lại cuộc sống binh thường va gần day co da hoan thanh bộ phim Liz Dick, the Lifetime Elizabeth Taylor biopic,The Canyons.

Write a comment

Comments: 0