Khach sạn Quận 1 A Em 8A Thai Van Lung Hotel

Giới thiệu: Với vị tri thuận tiện va gia cả phải chang, A Em 8A Thai Van Lung Hotel la một lựa chọn yeu thich của mọi du khach khi dến Thanh phố Hồ Chi Minh.

Mo tả khach sạn

Với vị tri thuận tiện va gia cả phải chang, A Em 8A Thai Van Lung Hotel la một lựa chọn yeu thich của mọi du khach khi dến Thanh phố Hồ Chi Minh. Khach sạn tọa lạc ngay trung tam Thanh phố, cach san bay Tan Sơn Nhất 20 phut, gần cac khu mua sắm lớn, van phong chinh phủ, cac diểm Du lịch nổi tiếng của Thanh Phố Hồ Chi Minh như Dinh Thống Nhất, Chợ Bến Thanh, Nha Thờ Dức Ba, Bảo Tang …Với dịa diểm l‎y tưởng, hệ thống phong nghỉ dược kết hợp hai hoa va thanh thoat giữa net dẹp của Việt Nam, Nhật Bản va Hong Kong với những trang thiết bị hiện dại dạt tieu chuẩn 2 sao do Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp hạng như diện thoại, truyền hinh vệ tinh, internet, minibar, diều hoa nhiệt dộ… Nha hang phục vụ cac mon an thuần tuy Việt Nam theo yeu cầu của quy khach.

Thong tin hữu ich

Số phong

60

Dưa don san bay

Khong

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn ở phan thiết yesgo

Dịch vụ giặt la/giặt kho

WiFi

Ban

Ban ủi

Diều hoa nhiệt dộ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Internet (miễn phi)Internet khong day (miễn phi)

Write a comment

Comments: 0